Säljdriv Blog

Säljinspiration

Var är kunden? Ett vanligt säljmisstag! ❌⁠

konflikt-2-2
Att säljare kommer i kontakt med kunder på olika sätt är känt och självklart. Men att kunden är i olika stadier av sin beslutsprocess är säljaren inte alltid medveten om. ⁠

Ofta missar vi viktig information eller att genomföra viktiga aktiviteter pga detta. Var kunden är i sin beslutsprocess styr vad säljaren behöver göra eller tänka på.⁠

Läs mer…

Din presentation suger...⁠

presentation-2
...kanske eller kanske inte. När kunder köper produkter och tjänster är det inte ovanligt att de utvärderar flera tänkbara leverantörer. Vem har störst chans att få affären?⁠

Läs mer…

Lär av andras misstag!⁠

säljmisstag
Ett av mina större säljmisstag: ⁠
I en annan bransch. I en annan tid.⁠ Upphandling på statlig myndighet. Vi hade ett tekniskt avancerat anbud, vi hade bra pris, vi hade riktigt bra kontakt med IT-chefen och projektledaren på IT-avdelningen. ⁠

Läs mer…

Strategier vid underläge....⁠

för lång och för kort
Det kan hända att du kommer in i ett skede där kunden redan för diskussioner med en annan leverantör. Er konkurrent har byggt relationer med kunden. Kunden utvärderar leverantörer enligt för dem viktiga beslutskriterier.⁠

Vad gör du?⁠ 🤔⁠

Läs mer…