Lär av andras misstag!⁠

säljmisstag

Ett av mina större säljmisstag: ⁠
I en annan bransch. I en annan tid.⁠ Upphandling på statlig myndighet. Vi hade ett tekniskt avancerat anbud, vi hade bra pris, vi hade riktigt bra kontakt med IT-chefen och projektledaren på IT-avdelningen. ⁠

Vi kände att de gillade oss och vårt anbud. Vi kände att vi låg bra till.⁠

Vi blir kallade till anbudspresentation.⁠
När vi kliver in i lokalen sitter det 12 personer runt bordet.⁠

Hade vi koll på vilka de var? ⁠
Nej!⁠

Hade vi koll på vilka som hade störst påverkan på beslutet? ⁠
Nej! (Vi antog att det var IT-chefen)⁠

Hade vi en anbudspresentation som tog hänsyn till ovanstående?⁠
Nej!⁠

Vann vi affären?⁠
Nej!⁠

Lärde vi oss något? ⁠
Ja, mycket!⁠

Har du gjort något misstag som du lärt dig mycket av?⁠

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!