Var är kunden? Ett vanligt säljmisstag! ❌⁠

konflikt-2-2

Att säljare kommer i kontakt med kunder på olika sätt är känt och självklart. Men att kunden är i olika stadier av sin beslutsprocess är säljaren inte alltid medveten om. ⁠

Ofta missar vi viktig information eller att genomföra viktiga aktiviteter pga detta. Var kunden är i sin beslutsprocess styr vad säljaren behöver göra eller tänka på.⁠

Enligt forskaren och säljexperten Neil Rackham är följande några av de vanligaste misstagen i de olika faserna:⁠

- Medveten om behov - Utvecklar inte kundens behov.⁠
- Utvärdering av alternativ - Undersöker inte beslutskriterier.⁠
- Tveksamhet inför beslut - Uppmärksammar inte kundens tveksamhet.⁠

En nyckel till framgång är känsla för kundens beslutsprocess, samt vad du som säljare behöver göra baserat på det.⁠

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!