Omvärldens påverkan på kundens beslutsprocess

Köpprocess
Det är vanligt att det finns ett för stort fokus på säljprocessen och att vi glömmer bort att analysera och lyssna efter var kunden befinner sig i sin beslutsprocess. 👂

Beslutsprocessen går hela tiden runt i en cirkel och har ingen start eller slut. Ett av stegen i processen handlar om ”förändring över tid”. Som du själv säkert vet följer exempelvis dina inköp inom familjen olika cykler; byte av boende kanske sker var femtonde år medan byte av bil sker oftare, kanske var femte. Samma princip gäller vid alla inköp som företag och privatpersoner gör. 

🌍 Omvärldens påverkan är en viktig faktor i processen, någonting gör att vi blir medvetna om att vi behöver en ny lösning eller en ny produkt:   
Nya lagar och regler på ett område. Detta är en väldigt drivande omständighet och kan handla om nya lagar från statligt håll eller regeländringar inom exempelvis försäkringar.
Trender i samhället. Ett exempel på detta är att många blir alltmer miljömedvetna och börjar konsumera på ett annat sätt, vilket utvecklar behov av nya produkter och tjänster.
Teknikutveckling. Ny teknik blir tillgänglig på marknaden och det kan göra att vi blir mer medvetna om behov.
Den närmaste omgivningen. Det kan till exempel ha skett en allvarlig händelse i den omedelbara närheten som det skrivits om i media, som en brand eller ett inbrott. Då kan vi t ex bli mer intresserade av att skaffa någon form av larmlösning som kan skydda hemmet.

Fundera över vilka omvärldsfaktorer det är som påverkar människor till att köpa in dina produkter eller tjänster. Detta kan du nämligen använda när du kommunicerar med dina kunder. 

Ställ frågor till dina kunder om vad de ser i omvärlden och om vad det är som påverkar dem i deras vardag. På det sättet kan du få kunden att bli medveten om att de kanske har ett behov av att köpa dina produkter eller tjänster.  

Lycka till! 😊

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!