"Hur ska jag prissätta min tjänster?"

prissätta

"Hur ska jag prissätta min tjänster?"

Detta är en av de vanligaste frågorna jag får när någon företagsfrämjande organisation anlitar mig för att inspirera och utbilda småföretag.⁠

Här följer några grundläggande faktorer du kan tänka kring för att sätta rätt pris.⁠

1. Kostnaderna - Du utgår ifrån kostnaderna för att producera/köpa in produkten/tjänsten och gör sedan ett påslag utifrån lönsamhetsmål.⁠

2. Konkurrenterna - Du vill säkert inte anpassa din prissättning efter dina konkurrenter, men i realiteten kan få företag bortse från konkurrenterna. Kunderna gör inte det, chansen är stor att de utvärderar andra alternativ. Fundera på hur du kan paketera din produkt/tjänst annorlunda eller fylla den med mervärden för att skilja dig från konkurrenterna.⁠

3. Kundvärdet - Några nyckelfrågor kring kundvärde är:⁠
- Vad kan kunden vinna?⁠
- Vad kan kunden spara?⁠
- Vilka nya produkter/tjänster/tekniker/metoder får kunden tillgång till?⁠

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!