Äh, det är detaljer!⁠

det är detaljer

Många säljare är målinriktade, drivna och skickliga kommunikatörer men ibland är känslan för detaljer och förmågan att planera lite underutvecklad. Vad händer om du kommer försent till mötet? Vad händer om du är stressad innan mötet? Vad händer om du glömt anledningen till mötet? Påverkar detta dina möjligheter att göra ditt allra bästa? Påverkar det den uppfattning kunden bildar sig om dig och ditt företag?⁠

Det första intrycket betyder mycket och är dessutom svårt att ändra på i efterhand. Forskare vid New York University har konstaterat att vi fattar många avgörande beslut om en människa under de första sju sekunderna i ett möte.⁠

Se till att du har detaljerna klart för dig, tex: ⁠
• Vem/vilka ska jag träffa?⁠
• Hur lång tid är avsatt för mötet?⁠
• Kundens förväntan?⁠

0 kommentarer

Det finns inga kommentarer ännu. Bli först med att lämna en kommentar!